Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym w zakresie antropologii historycznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy z zakresu antropologii historycznej i historii mówionej;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu antropologii historycznej;

5) posiadają ukończone studia historyczne;

6) posiadają w dorobku naukowym opublikowaną monografię książkową;

7) posiadają doświadczenia w kierowaniu i realizacji projektów badawczych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 18.07.2020
Data wytworzenia: 18.06.2020
Data publikacji: 18.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka