Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3. posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Dodatkowe wymagania:

4. wysoko oceniona praca magisterska lub doktorska;

5. aktywny udział w życiu naukowym;

6. dorobek publikacyjny w zakresie zgodnym z profilem badań katedry ze szczególnym uwzględnieniem badań nad folklorem dziecięcym;

7. konspekt rozprawy habilitacyjnej;

8. doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć ze studentami, m.in. z historii języka, dialektologii, kultury języka, leksykologii i leksykografii, scsu;

9. pozytywna opinia opiekuna naukowego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Polonistyki
Termin składania dokumentów: 17.07.2020
Data wytworzenia: 17.06.2020
Data publikacji: 17.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 21.09.2020 09:15 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 17.06.2020 09:06 Rafał Kiszka