Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii w zakresie badań nad ewolucją kręgowców.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; posiadanie stopnia naukowego doktora z zakresu nauk biologicznych będzie dodatkowym atutem;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy obejmujący przynajmniej 10 prac opublikowanych w czasopismach z bazy Web of Science;

3) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

4) wykazują zainteresowania badawcze dotyczące ekologii ewolucyjnej kręgowców, w szczególności płazów i/lub gadów, udokumentowane publikacjami;

5) posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć terenowych na poziomie akademickim z zakresu zoologii kręgowców;

6) posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim z zakresu biologii ewolucyjnej;

7) posiadają doświadczenie w zdobywaniu i kierowaniu projektami naukowymi;

8) wykazują znajomość technik mikroskopii świetlnej, technik histologicznych i biometrii kręgowców;

9) posiadają uprawnienia do planowania i przeprowadzania doświadczeń na kręgowcach oraz umiejętności w prowadzeniu hodowli kręgowców w celach doświadczalnych;

10) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

11) posiadają pozytywną opinie kierownika zakładu/katedry/zespołu o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej;

12) posiadają znajomość języka angielskiego i języka polskiego, koniecznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 16.07.2020
Data wytworzenia: 17.06.2020
Data publikacji: 17.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka