Dwa konkursy na stanowisko asystenta w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza dwa konkursy na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie fizyki lub biofizyki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z & 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki lub biofizyki,
  • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
  • przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 10.07.2020
Data wytworzenia: 10.06.2020
Data publikacji: 16.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka