Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie/w zakresie: filozofia.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ oraz regulaminem NCN odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż w 2013;

3) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

4) biorą czynny udział w życiu naukowym.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 17.07.2020
Data wytworzenia: 15.06.2020
Data publikacji: 15.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka