Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Przejdź do najnowszej wersji - 1.2

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 24 lipca 2020 r.
Opis:

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na okres 24 miesięcy od 1.10.2020 w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie fizyki teoretycznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.


Data publikacji: 10.06.2020
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.2 17.08.2020 13:31 Mariusz Kopiejka
1.1 17.08.2020 13:18 Mariusz Kopiejka
1.0 10.06.2020 15:05 Mariusz Kopiejka aktualnie przeglądana