Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Przejdź do najnowszej wersji - 1.1

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 24 lipca 2020 r.
Opis:

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie fizyki teoretycznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.


Data publikacji: 10.06.2020
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 17.08.2020 13:33 Mariusz Kopiejka
1.0 10.06.2020 13:04 Mariusz Kopiejka aktualnie przeglądana