Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,
  • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego,
  • przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego,
  • zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr. 805498),
  • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, punktualność,
  • znajomość języka polskiego i angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu (dostępna w załączniku).

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 18.08.2019
Data wytworzenia: 19.07.2019
Data publikacji: 19.07.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2019

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 27.09.2019 12:45 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 19.07.2019 13:12 Rafał Kiszka