Konkurs na stanowisko asystenta badawczego na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Nieorganicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczego na Wydziale Chemii w Zakładzie Chemii Nieorganicznej - w zakresie chemii nieorganicznej do pracy w projekcie TEAM pt. „In quest of a more efficient quantum solar energy exploitation in energy downhill and uphill photocatalytic processes (INGENIOUS)”, jako post-doc.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają tytułu zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną (w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora stopień ten nie mógł być nadany wcześniej niż w 2013 roku),
  • przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego,
  • dorobek publikacyjny z dziedziny chemii nieorganicznej, inżynierii materiałowej, fotokatalizy,
  • doświadczenie w pracy badawczej ze szczególnym uwzględnieniem (foto)elektrochemicznych i spektroskopowych technik badawczych umożliwiających określanie właściwości fizykochemicznych półprzewodników,
  • doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu fotokatalizy i inżynierii materiałowej,
  • odbyte staże zagraniczne,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • duże zaangażowanie w pracę naukową.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: asystent badawczy
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 25.07.2019
Data wytworzenia: 18.06.2019
Data publikacji: 18.06.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2019

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.2 05.08.2019 10:09 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.1 27.06.2019 10:41 Rafał Kiszka
1.0 18.06.2019 13:23 Rafał Kiszka