Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) w zakresie farmakokinetyki/farmakologii, nr oferty 2019-170

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) w zakresie farmakokinetyki/farmakologii, nr oferty 2019-170.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk medycznych, farmaceutycznych, biochemii, biotechnologii lub pokrewnych,
 • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
 • pozytywna opinia opiekuna naukowego,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie opracowywania, walidacji oraz wykorzystywaniu metod bioanalitycznych, zwłaszcza opartych na systemach LC/MS/MS oraz metod przygotowywania próbek biologicznych,
 • doświadczenie w opracowywaniu metod oraz oznaczaniu stężeń pochodnych witaminy K metodą LC/MS/MS w materiale biologicznym,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu badań nad metabolizmem komórek śródbłonka będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość zagadnień z zakresu fizjologii, farmakologii, metod analitycznych oraz biochemii i biologii komórki,
 • wiedza i co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia eksperymentów in vivo z wykorzystaniem modeli zwierzęcych,
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych,
 • ukończone szkolenie uprawniające do uśmiercania zwierząt oraz uprawniające do planowania i wykonywania procedur na zwierzętach,
 • udokumentowany udział w pracach badawczych,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: adiunkt badawczy
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Termin składania dokumentów: 24.05.2019
Data wytworzenia: 25.04.2019
Data publikacji: 25.04.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2019

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 30.05.2019 08:12 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 25.04.2019 10:18 Rafał Kiszka