Konkurs na stanowisko asystenta badawczego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) w zakresie chemia supramolekularna, spektroskopia chiralooptyczna, obliczenia kwantowo-chemiczne, nr oferty 2019-169

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) w zakresie chemia supramolekularna, spektroskopia chiralooptyczna, obliczenia kwantowo-chemiczne, nr oferty 2019-169.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z zakresu nauk chemicznych lub pokrewnych,
  • doświadczenie w syntezie układów supramolekularnych,
  • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów chiralooptycznych ROA, VCD, ECD, oraz konwencjonalnych metod spektroskopowych,
  • doświadczenie w prowadzeniu obliczeń kwantowo-chemicznych chiralooptycznych widm elektronowych i oscylacyjnych cząsteczek i układów supramolekularnych,
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Opublikowano informację o wyniku konkursu.

Stanowisko: asystent badawczy
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Termin składania dokumentów: 24.05.2019
Data wytworzenia: 25.04.2019
Data publikacji: 25.04.2019
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2019

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.2 30.05.2019 08:10 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.1 25.04.2019 10:09 Rafał Kiszka
1.0 25.04.2019 10:08 Rafał Kiszka