Konkurs na stanowisko lektora w Jagiellońskim Centrum Językowym w zakresie nauczania języka rosyjskiego

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko lektora w Jagiellońskim Centrum Językowym w zakresie nauczania języka rosyjskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 167 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • ukończone studia wyższe,
  • udokumentowane predyspozycje do pracy w charakterze dydaktyka potwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej,
  • udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka obcego.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: lektor
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Językowe
Termin składania dokumentów: 24.05.2019
Data wytworzenia: 23.04.2019
Data publikacji: 23.04.2019
Osoba publikująca: Mariusz Kopiejka