Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie psychologia lub nauki biologiczne, lub informatyka, lub filozofia, lub językoznawstwo // Competitive selection process for the post of an assistant professor in the research staff member group at the Copernicus Center of Interdisciplinary Studies of the Jagiellonian University academic discipline: psychology or biological sciences, computer and information sciences or philosophy, linguistics in the domain of mind and cognition research

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie psychologia lub nauki biologiczne, lub informatyka, lub filozofia, lub językoznawstwo w zakresie badań umysłem i poznaniem.

Umowa o pracę na: 30 miesięcy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy na poziomie międzynarodowym w postaci: publikacji książkowych i/lub artykułów w renomowanych czasopismach naukowych oraz udziału w konferencjach naukowych, poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom umysłu i poznania;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Rector announces a competitive selection process for the post of an assistant professor in the research staff member group at the Copernicus Center of Interdisciplinary Studies of the Jagiellonian University academic discipline: psychology or biological sciences, computer and information sciences or philosophy, linguistics in the domain of mind and cognition research.

Duration of the contract: 30 months.

The competitive selection process is open for all individuals, who meet the requirements set out in Articles 113 and 116.2.3) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science, and who meet the following eligibility criteria according to § 165 of the Statute of the Jagiellonian University:

1) Holding at least a doctoral degree;

2) Having relevant scientific achievements at the international level in terms of: books and/or papers in prestigious scientific journals, and participation in scientific conferences on broadly understood issues of mind and cognition;

3) Taking active part in scientific life.

Please see attachments.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ
Termin składania dokumentów: 20.12.2020
Data wytworzenia: 16.11.2020
Data publikacji: 16.11.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka
Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2020

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 19.11.2020 12:12 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana
1.0 16.11.2020 14:26 Rafał Kiszka