Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (4.3).

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów to uproszczona procedura rejestrowania kandydatów na studia w UJ. Rejestracja jest możliwa w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji na pierwszy rok studiów w danym roku akademickim.

Szczegółowe informacje:
System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ