Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.4

Programy Studiów – cykl kształcenia 2021-2022

Powrót
Znajdujesz się w katalogu Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Business and Finance Management – studia stacjonarne drugiego stopnia
Ekonomia – studia stacjonarne drugiego stopnia
Ekonomia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Elektroniczne przetwarzanie informacji – studia stacjonarne drugiego stopnia
Elektroniczne przetwarzanie informacji – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Finanse, bankowość, ubezpieczenia – studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Finanse, bankowość, ubezpieczenia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Finanse i controlling – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Finanse i controlling – studia stacjonarne drugiego stopnia
Marketing i logistyka – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Media społecznościowe w zarządzaniu – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Media społecznościowe w zarządzaniu – studia stacjonarne drugiego stopnia
Psychologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Rachunkowość i zarządzanie finansami – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Rachunkowość i zarządzanie finansami – studia stacjonarne drugiego stopnia
Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe – studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Zarządzanie informacją – studia stacjonarne drugiego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 68/VI/2021)
Zarządzanie polityką społeczną – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Zarządzanie publiczne – studia stacjonarne drugiego stopnia
Zarządzanie publiczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Zarządzanie w turystyce i w sporcie – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Zarządzanie w turystyce i w sporcie – studia stacjonarne drugiego stopnia
Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia niestacjonarne drugiego stopnia
Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia stacjonarne drugiego stopnia