Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy Studiów - cykl kształcenia 2019-2020

Powrót
Znajdujesz się w katalogu Wydział Prawa i Administracji
Administracja – studia niestacjonarne drugiego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 68/VI/2021)
Administracja – studia niestacjonarne pierwszego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 52/VI/2022)
Administracja – studia niestacjonarne pierwszego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 68/VI/2021)
Administracja - studia stacjonarne drugiego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 50/VI/2019)
Administracja – studia stacjonarne drugiego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 68/VI/2021)
Administracja – studia stacjonarne pierwszego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 52/VI/2022)
Administracja – studia stacjonarne pierwszego stopnia (w brzmieniu określonym uchwałą nr 68/VI/2021)
Prawo - studia niestacjonarne jednolite magisterskie (w brzmieniu określonym uchwałą nr 50/VI/2019)
Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie (w brzmieniu określonym uchwałą nr 52/VI/2022)
Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie (w brzmieniu określonym uchwałą nr 68/VI/2021)
Prawo - studia stacjonarne jednolite magisterskie (w brzmieniu określonym uchwałą nr 50/VI/2019)
Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie (w brzmieniu określonym uchwałą nr 52/VI/2022)
Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie (w brzmieniu określonym uchwałą nr 68/VI/2021)