Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 14.4 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (15.8).

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (w poniższym załączniku)

Regulamin organizacyjny UJ - stan na 01.07.2022 r.