Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie ogłasza PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Termin rozpoczęcia: 13 października 2022 r.
Termin zakończenia: 22 listopada 2022 r.

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

prawa własności nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej 6/1 obr. 58 jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00201090/1, położonej w Krakowie przy ul. Słona Woda, o powierzchni 773 m2.

 

 

Cena wywoławcza wynosi 773 000,00 (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)

                                                                           

Wadium w wysokości 38 650,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić do dnia 17.11.2022 r.

 

Oferty należy złożyć w Dziale Zarządzania Majątkiem Sekcji Administrowania Nieruchomościami w Krakowie, ul. Skawińska 8 pok. 266, do dnia 22.11.2022 r. do godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2022 r. o godz. 10:00 w Obiekcie Dydaktyczno-Administracyjnym przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie, w sali 250 (II piętro).

 

Warunki przetargu są zamieszczone na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum (cm-uj.krakow.pl) oraz wywieszone w budynku UJ CM przy ul. św. Anny 12 w Krakowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Dodatkowych informacji udziela Sekcja Administrowania Nieruchomościami, ul. Skawińska 8 - pok. 266, tel. 12 433-27-09, e-mail: dzm@cm-uj.krakow.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 

Szczególy ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie
Informacja o przetwarzeniu danych
Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego