Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzja nr 21/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 września 2023 roku

Rodzaj: Decyzja
Nr: 21_CM
Wytworzył: Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Data wytworzenia: 20 września 2023 r.
W sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, oznaczonej jako działka nr 74/1 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00045423/3.
Decyzja nr 21 Prorektora ds. CM