Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzja nr 18/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 24 lipca 2023 roku

Rodzaj: Decyzja
Nr: 18_CM
Wytworzył: Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Data wytworzenia: 24 lipca 2023 r.
W sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, oznaczonej jako działka nr 308 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00068434/0.
Decyzja nr 18 Prorektora ds. CM