Zarządzenie nr 1 Rektora UJ z 9 stycznia 2014 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 1
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 09 stycznia 2014 r.
W sprawie: likwidacji Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej i Katedry Teorii Optymalizacji i Sterowania oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym UJ i w Instrukcji kancelaryjnej UJ

Data publikacji: 09.01.2014
Osoba publikująca: Rafał Kotarba