Zarządzenie nr 112 Rektora UJ z dnia 30 września 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 112
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 30 września 2021 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 134 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie utworzenia Centrum Programu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej LSE IDEAS na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Data publikacji: 30.09.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba