Zarządzenie nr 110 Rektora UJ z dnia 30 września 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 110
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 30 września 2021 r.
W sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Polonistyki UJ

Data publikacji: 30.09.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba