Zarządzenie nr 106 Rektora UJ z dnia 28 września 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 106
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 28 września 2021 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.) oraz zmiany zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Data publikacji: 28.09.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba