Zarządzenie nr 101 Rektora UJ z dnia 15 września 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 101
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 15 września 2021 r.
W sprawie: odwołania członka Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (z późn. zm.)

Data publikacji: 17.09.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba