Zarządzenie nr 100 Rektora UJ z dnia 13 września 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 100
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 13 września 2021 r.
W sprawie: przekształcenia Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Centrum Praw Człowieka

Data publikacji: 14.09.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba