Zarządzenie nr 99 Rektora UJ z dnia 2 września 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 99
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 02 września 2021 r.
W sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 03.09.2021
Osoba publikująca: Elżbieta Rymsa