Zarządzenie nr 96 Rektora UJ z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 96
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak
Data wytworzenia: 31 sierpnia 2021 r.
W sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz uchylenia zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Data publikacji: 03.09.2021
Osoba publikująca: Elżbieta Rymsa