Zarządzenie nr 93 Rektora UJ z dnia 17 sierpnia 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 93
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak
Data wytworzenia: 17 sierpnia 2021 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 sierpnia 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe i kursy dokształcające prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim

Data publikacji: 17.08.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba