Zarządzenie nr 81 Rektora UJ z dnia 28 lipca 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 81
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 28 lipca 2021 r.
W sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Geografii i Geologii UJ

Data publikacji: 29.07.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba