Zarządzenie nr 75 Rektora UJ z dnia 9 lipca 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 75
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak
Data wytworzenia: 09 lipca 2021 r.
W sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia niektórych własnych funduszy stypendialnych UJ

Data publikacji: 12.07.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba