Zarządzenie nr 44 Rektora UJ z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 44
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 29 kwietnia 2021 r.
W sprawie: utworzenia Pracowni Badań Biografii i Autobiografii w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ

Data publikacji: 29.04.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba