Zarządzenie nr 43 Rektora UJ z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 43
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 28 kwietnia 2021 r.
W sprawie: utworzenia Centrum Spraw Osobowych w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 29.04.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba