Zarządzenie nr 40 Rektora UJ z dnia 22 kwietnia 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 40
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 22 kwietnia 2021 r.
W sprawie: zasad powoływania i odwoływania Koordynatora Czynności Kancelaryjnych Systemu EZD i użytkowników kluczowych systemu EZD oraz określenia zakresu ich obowiązków (nie dotyczy Collegium Medicum)

Data publikacji: 22.04.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba