Zarządzenie nr 8 Rektora UJ z dnia 26 stycznia 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 8
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 26 stycznia 2021 r.
W sprawie: przekształcenia Zakładu Kanady w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Katedrę Studiów Kanadyjskich

Data publikacji: 26.01.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba