Zarządzenie nr 118 Rektora UJ z dnia 26 października 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 118
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 26 października 2020 r.
W sprawie: dostosowania sposobu prowadzenia kształcenia do formy zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (nie dotyczy Collegium Medicum)

Data publikacji: 26.10.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba