Zarządzenie nr 112 Rektora UJ z dnia 16 października 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 112
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 16 października 2020 r.
W sprawie: organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz wykazu uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego (nie dotyczy Collegium Medicum)

Data publikacji: 19.10.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba