Zarządzenie nr 105 Rektora UJ z dnia 30 września 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 105
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 30 września 2020 r.
W sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Data publikacji: 05.10.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba