Zarządzenie nr 100 Rektora UJ z dnia 17 września 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 100
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 17 września 2020 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2019 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum) (z późn. zm.)

Data publikacji: 17.09.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba