Zarządzenie nr 96 Rektora UJ z dnia 9 września 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 96
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 09 września 2020 r.
W sprawie: utworzenia Biura Pełnomocnika Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 09.09.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba