Zarządzenie nr 70 Rektora UJ z 6 lipca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 70
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 06 lipca 2020 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 17 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (z późn. zm.)

Data publikacji: 07.07.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba