Zarządzenie nr 69 Rektora UJ z 6 lipca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 69
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 06 lipca 2020 r.
W sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Data publikacji: 07.07.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba