Zarządzenie nr 68 Rektora UJ z 1 lipca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 68
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 01 lipca 2020 r.
W sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Data publikacji: 03.07.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba