Zarządzenie nr 66 Rektora UJ z 26 czerwca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 66
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 26 czerwca 2020 r.
W sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)

Data publikacji: 26.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba