Zarządzenie nr 64 Rektora UJ z 24 czerwca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 64
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 24 czerwca 2020 r.
W sprawie: wysokości opłat za wydanie odpisów i duplikatów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

Data publikacji: 25.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba