Zarządzenie nr 63 Rektora UJ z 24 czerwca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 63
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 24 czerwca 2020 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego i zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu habilitacyjnego

Data publikacji: 25.06.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba