Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 41
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 29 kwietnia 2020 r.
W sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Data publikacji: 29.04.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba