Zarządzenie nr 35 Rektora UJ z 6 kwietnia 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 35
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 06 kwietnia 2020 r.
W sprawie: Funduszu Stypendialnego dla najlepszych studentów studiów drugiego stopnia kierunku International Security and Development

Data publikacji: 07.04.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba