Zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 24
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 10 marca 2020 r.
W sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 10.03.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba