Zarządzenie nr 10 Rektora UJ z 20 stycznia 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 10
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 20 stycznia 2020 r.
W sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021

Data publikacji: 23.01.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba